DOEL & WERKWIJZE

Integrale aanpak

 

ValueGarden ontwikkelt en implementeert business concepten en scenario's voor bestaande en nieuwe organisaties. Zonder uitzondering hanteren we vanaf de start een integrale aanpak met een betrokken multidisciplinair team, we willen niets over het hoofd zien. Vanuit breed perspectief bekijken we de opdracht, stellen een gedegen plan van aanpak op, dragen verschillende oplossingsrichtingen aan en verzorgen bij voorkeur ook de implementatie van het gekozen business concept en scenario. Een dedicated ValueGarden contactpersoon wordt toegewezen die gedurende het project verantwoordelijk is voor het proces en de communicatie richting u als opdrachtgever. Deze contactpersoon maakt deel uit van het team. Regelmatig maken we de balans op om er zeker van te zijn dat we met elkaar op de goede weg zijn en stellen direct bij waar nodig.

 

Onze professionals hebben zich vanuit persoonlijke interesse naast hun vakgebied veelal ook toegelegd op thema's als creativiteit, innovatie en of duurzaamheid. Op deze manier kunnen onze opdrachtgevers de juiste ondersteuning krijgen bij de realisatie van een succesvolle business case, daar gaat het ons om!

 

Business consultancy & implementatie

 

Bij voorkeur implementeren we zelf het ontwikkelde business concept en de strategie om er zeker van te zijn dat de vertaalslag naar de praktijk succesvol verloopt. Ons motto is "re-think, re-structure, re-grow". Soms kan onze werkwijze tot de ontwikkeling van een "new venture" leiden binnen een bestaande organisatie of daarbuiten.

 

"Wanneer heeft u voor het laatst een gedegen en waardevol advies gekregen dat niet in de bekende la verdween?"

Business Model Generation

 

Voor wat betreft de inzet van methodieken en tools volgen wij "Business Model Generation" en "Value Propostion" van Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Praktisch en snel toepasbaar, inspirerend voor alle lagen binnen een organisatie en snel zichtbare resultaten genererend.

 

ValueGarden gelooft niet in dikke rapporten die vervolgens in de bekende la verdwijnen, maar wel in een "spot on" gedegen analyse die kort en bondig de situatie weergeeft. Een advies met de best mogelijke oplossing(en) gevolgd door een sterk georkestreerde regie en implementatie van de gekozen oplossingsrichting.

Creativiteit, innovatie, duurzaamheid

Betrek factoren als creativiteit, innovatie en duurzaamheid bij de realisatie van (blijvende) bloei van uw onderneming. Durft u het aan om weerstanden in uw organisatie het hoofd te bieden en in te zetten op waardecreatie middels totstandkoming van duurzame, gedifferentieerde innovaties? Of zet u, soms zonder het zelf te beseffen, in op stagnatie van de groei van uw organisatie, commoditisering (commodity trap) en uiteindelijke erosie van niet alleen de waarde voor u en uw aandeelhouders maar ook, heel belangrijk, uw eigen persoonlijke waarde.

 

 

E. contact@valuegarden.eu | T. +31 (0) 6 46064069

ValueGarden Coöperatief U.A. | 0031 (0) 646064069 | KvK 62046675 | Copyright © 2014. All Rights Reserved