CULTUUR & WAARDEN

Cultuur en waarden

 

ValueGarden is een coöperatieve onderneming. Onze professionals zijn maximaal betrokken bij de onderneming van de client en hebben een gelijke verantwoordelijkheid om het beste resultaat voor de onderneming en haar klantenkring te behalen.

 

De coöperatieve onderneming is voor ons een duidelijke keuze. De toon is daarmee gezet. Het geeft ValueGarden vanaf de basis voldoende ruimte om zich te onderscheiden binnen de branche. Een platte, heldere structuur met een eerlijke verdeling van materiële zaken.

 

De professionals van ValueGarden hebben een duidelijke mening en houding ten aanzien van de wijze waarop zij met elkaar, de klant en de omgeving willen omgaan. Het geeft hen de mogelijkheid om vanuit een nieuwe balans te werken, zich maximaal te kunnen focussen op de opdracht en te excelleren in het behalen van resultaat voor onze klanten.

 

ValueGarden is een informele organisatie, niet gehinderd door hiërarchische structuren en bureaucratie en de behoefte om alles te willen vastleggen. Structuur is prima maar moet functioneel en ondersteunend zijn.

 

U zult het in de praktijk merken dat voor ValueGarden thema's als duurzaamheid, echte verbinding met onze klanten, een reëel verdienmodel, aandacht voor onze footprint en "People-Planet-Profit" op de voorgrond staan.

Waken over de kwaliteit

 

Binnen ValueGarden is onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring vanzelfsprekend. Wij zetten het beste team in toegespitst op de situatie van onze klanten. Het ontbreken van een cultuur gericht op uitsluitend financiële prikkels maakt het mogelijk focus te houden op de business case van de klant.. Op deze manier proberen we kwaliteit en integriteit te waarborgen. Onze professionals waken met elkaar over de doelstellingen van ValueGarden, de aanpak en executie van de uitgevoerde werkzaamheden. En grijpen in als daartoe de noodzaak bestaat. Tenslotte, "De melk die de boeren dagelijks naar de coöperatieve onderneming brengen moet van goede kwaliteit zijn en blijven!"

 

Onze professionals hechten aan waarden als vertrouwen, eerlijkheid, transparantie, een gedeelde visie, durven nee te zeggen, respect voor onze klanten, collega's en alle anderen in het ValueGarden ecosysteem. We brengen zaken graag terug naar de essentie!

 

De cultuur is er een van saamhorigheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, interesse, enthousiasme en gedrevenheid om het beste en meest duurzame resultaat voor onze klanten te behalen en krachtige samenwerking als vanzelfsprekend te beschouwen en daarin elke dag beter te worden!

E. contact@valuegarden.eu | T. +31 (0) 6 46064069

ValueGarden Coöperatief U.A. | 0031 (0) 646064069 | KvK 62046675 | Copyright © 2014. All Rights Reserved